Warsaw Pack

Zapraszamy do spotkania podczas targów Warsaw Pack już w najbliższą środę. Będziemy zapewne na stoisku Polski izby Opakowań, ale również weźmiemy udział w Forum Przedsiębiorców Branży Opakowań. Do zobaczenia w Nadarzynie.

Biodegradowalne tworzywo poparte przez Europejski Parlament.

Sprawozdanie dotyczące rozporządzenia w zakresie nawozów zostało przyjęte przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochronę Konsumentów Parlamentu Europejskiego (IMCO) z dniem 13 lipca. Z raportu wynika, że Komisja dostrzega potencjał jaki tkwi w biodegradowalnych foliach ściółkowych.  Folie mają przynieść korzyści agronomiczne, w przeciwieństwie do klasycznego tworzywa nie będę one wytwarzały mikro tworzyw na polach uprawnych. Biodegradowalne […]

Dlaczego używać worki biodegradowalnych?

Dlaczego powinieneś wybrać nasze worki biodegradowalne?

Użytkowanie tworzyw sztucznych, jest głównym źródłem zanieczyszczeń – dlatego przejście na biodegradowalne tworzywa będzie miało ogromny wpływ na naszą planetę. Konsumpcja plastiku zbliża się do 100 milionów ton rocznie w samych Stanach Zjednoczonych,  ten fakt spowodował, że rozpoczęto usilne starania wykreowania produktu, innowacji, które pozwolą zniwelować zaistniały problem. Jednym z głównych pomysłów jest zastąpienie tworzyw […]

pojemniki, kosze, kolory

Selektywna zbiórka odpadów. – Jak segregować?

Segregowanie w głównej mierze powinno opierać się o zapobieganie powstawaniu odpadów. Przede wszystkim odpadów z tworzyw sztucznych, opakowań. Powinniśmy wielokrotnie używać  dane opakowanie. Kolejną zasadą selektywnej zbiórki odpadów jest zadbanie o odpady biodegradowalne, tak aby bakterie z kosza nie wydostawały się na zewnątrz oraz aby odpady bez problemowo mogły się rozłożyć w kompostowni. Poniżej przedstawiamy […]

tablica, kreda, biurko. zapytania, znak zapytania

Korzyści wynikające z korzystania z worków biodegradowalnych.

Aby przybliżyć Państwu korzyści związane ze stosowaniem worków biodegradowalnych najpierw wyjaśnimy czym są odpady biodegradowalne. Co to są odpady biodegradowalne? Zgodnie z prawem są to odpady które ulegają rozkładowi tlenowemu bądź beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Praktycznie, odpady biodegradowalne to w głównej mierze odpady kuchenne takie jak: resztki żywności, resztki z przygotowania żywności, odpady po owocach i warzywach, […]

Zrównoważony rozwój, biotworzywa, ekologia, ekonomia, przedsiębiorczość, worki na śmieci

Zrównoważony rozwój – przyszłość biotworzyw

Czym są biotworzywa? Jakie są prognozy na kolejne lata? Biotworzywa To tworzywa wytwarzane z surowców odnawialnych bądź tworzywa ulegające biodegradacji. W porównaniu do tradycyjnych źródeł kopalnych posiadają szereg cennych zalet: pozwalają oszczędzać surowce dzięki użyciu rokrocznie odnawiającej się biomasy, ich produkcja i użycie są neutralne węglowo, a ponadto niektóre typy biotworzyw ulegają biodegradacji. Dzięki temu […]

dokument, pióro, pismo

Certyfikacja – biotworzywa

Od dawna tworzywa sztuczne górowały w branży opakowań. W dniu dzisiejszym na przeciw wychodzą im Biotworzywa. Ich struktura jest do siebie bardzo zbliżona, często nie łatwo nam odróżnić tworzywo sztuczne od biotworzywa, szczególnie kiedy na większości reklamówkach znajduję się „drzewko”, „kwiatuszek”, bądz umieszczony jest napis „dbajmy o środowisko”… Powyższe opisy czy też znaki nie świadczą […]

kosz na smieci, ustawa śmieciowa, odpady

Czas na zmiany! Czyli, „Nowa ustawa śmieciowa” – Przedstawiamy jak poprawnie segregować śmieci.

Czego możemy się spodziewać? Jakie zmiany zapisane są na obecny rok? Jakie korzyści te zmiany przyniosą? Nowa ustawa, która ma zacząć obowiązywać od 1 lipca zakłada podział na 4 frakcje: Szkło do zielonego pojemnika, metal i plastik do żółtego, papier do niebieskiego, resztki kuchenne do brązowego. Korzyścią wynikającą z powyższej segregacji niewątpliwie jest znaczny wzrost recyklingu […]

komputer, laptop, dłonie, bransoletki, długopisy,biurko

Jak odróżnić worek biodegradowalny od tego z tworzywa sztucznego?

Od dawna tworzywa sztuczne górowały w branży opakowań. W dniu dzisiejszym na przeciw wychodzą im Biotworzywa. Ich struktura jest do siebie bardzo zbliżona, często nie łatwo nam odróżnić tworzywo sztuczne od biotworzywa, szczególnie kiedy na większości workach znajduję się „drzewko” „kwiatuszek”, bądz umieszczony jest napis „dbajmy o środowisko”… Powyższe opisy czy też znaki nie świadczą […]