Fundacja Noweko

Fundacja ma na celu:

 

  • działania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu działalności człowieka dla środowiska, szczególnie przez promowanie biotworzyw w codziennym użytku;
  • promocję technologii z dziedziny tworzyw sztucznych, które obniżają koszt rozwoju technicznego dla środowiska;
  • działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, w tym ekologii życia, ochrony środowiska w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju;
  • popularyzowanie idei związanych z promocją ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju oraz prowadzenie edukacji związanej z ekologią, ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem;
  • upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o ekologii, ekologii życia, ochronie środowiska oraz o zrównoważonym rozwoju;
  • upowszechnianie najnowszych metod ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju;
  • inspirowanie działań na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej.

Fundacja Noweko.

KRS 0000660021
REGON: 366394952
NIP: 9372689439

Tel. kontaktowy: +48 784 896 621

Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają w osiąganiu naszych celów 🙂

Aktualności: Fundacja Noweko

Warsztaty z uczniami szkoły podstawowej: segregacja odpadów, środowisko.

„Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci.” To motto towarzyszy nam podczas wielu spotkań, konferencji, wyjazdów. Szczególnie inspirujące […]

Zobacz wszystkie Aktualności