FAQ – Sortowanie odpadów

Po co taka komplikacja z tym sortowaniem?

Sposób, w jaki do tej pory postępowaliśmy jako społeczeństwo z odpadami był nieracjonalny. Składowiska odpadów, czyli wysypiska, to miejsca skażone, mimo wszelkich zabezpieczeń. Nie można na nich budować, trudno wykorzystać je w jakikolwiek inny sposób, wydostają się z nich substancje, które mogą zanieczyszczać naszą wodę w kranie, trzeba wydawać pieniądze na zabezpieczenie ich, nadzorować je, a stan ten nie ulegnie zmianie przez kilkaset lat. Dlatego koniecznym staje się inny sposób poradzenia sobie z odpadami. Jednym z nich jest segregacja u źródeł – w dalszym procesie jest ona dużo trudniejsza.

W jaki sposób segregujemy i jak to się ma zmienić?

Podstawową zasadą selektywnej zbiórki odpadów jest oddzielenie odpadów suchych (surowcowych) od “mokrych”, czyli bio – kompostowalnych i pozostałych odpadów, które trudno poddać recyklingowi.

Obecnie zbiórka odpadów różni się w zależności od gminy, podlega jednak powyższej zasadzie. Po pierwszym lipca 2017 są już nie 2, a cztery obowiązkowe frakcje sortowania odpadów:

  • szkło
  • metal i tworzywa sztuczne
  • papier
  • bioodpady

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania powyżej – koniecznie napisz!