Noweko partnerem programu Organic Plus

Organic-PLUS to europejski projekt Horyzont 2020 o wartości 4,1 mln EUR, realizowany od maja 2018 r. Do kwietnia 2022 r. (Umowa w sprawie przyznania dotacji nr 774340). Jest koordynowany przez Centrum Agroekologii, Wody i Odporności Uniwersytetu Coventry University i obejmuje 10 uniwersytetów i 15 multi-podmiotów (inne instytucje badawcze i organizacje pozarządowe) w 9 krajach UE i 3 krajach spoza UE.

Głównym celem projektu Organic-PLUS jest zapewnienie wysokiej jakości, interdyscyplinarnego, naukowo uzasadnionego wsparcia decyzji, aby pomóc wszystkim podmiotom z sektora ekologicznego, w tym decydentom krajowym i regionalnym, w osiągnięciu kolejnego poziomu ekologicznej historii sukcesu UE. W ten sposób systemy żywności ekologicznej mogą być bardziej zgodne z zasadami ekologicznymi, ale również z agendą UE w zakresie biogospodarki. Cele Organic-PLUS:

1) identyfikacja i waloryzacja kontrowersyjnych środków produkcji obecnie wykorzystywanych w europejskim rolnictwie

2) zapewnienie konkretnych rozwiązań technicznych w celu zminimalizowania lub wycofania

3) zapewnienie środowiskowych, społecznych i ekonomicznych ocen scenariuszy wycofywania

4) rozpowszechnianie oraz przekazywać wiedzę, pomysły i wyniki, aby zmaksymalizować wpływ

Korzystamy z interdyscyplinarnego podejścia badawczego, łączymy naukowców z wielu dyscyplin akademickich z doradcami, rolnikami i innymi interesariuszami w zakresie projektowania badań uczestniczących. Organic-PLUS to trzy duże pakiety tematyczne o nazwie PLANT (badania nad alternatywami dla miedzi i olejów mineralnych), LIVESTOCK (badanie alternatyw dla syntetycznych witamin, antybiotyków i nowatorskich produktów dla zwierząt) i SOIL (badanie alternatyw dla torfu, nawozów pochodzenia zwierzęcego i tworzyw sztucznych). Aktualne prace są wspierane przez IMPACT (badanie koncepcji konsumenckich dotyczących spornych danych wejściowych i rozpowszechniania wiedzy wraz z zainteresowanymi stronami) oraz przez MODEL (przy użyciu metodologii oceny zrównoważonego rozwoju w celu dostarczania scenariuszy wycofywania). Pakiet zadań LEAD jest również odpowiedzialny za zarządzanie międzynarodowymi zespołami doradczymi ds. Badań naukowych i przemysłu europejskiego, zapewniając wpływ na przemysł i rozwój polityki. Wyniki projektu rozpowszechniane są za pośrednictwem recenzowanych i skierowanych do rolników publikacji, mediów społecznościowych, wydarzeń w gospodarce rolnej i konferencji międzynarodowych, a także mamy wpływ poprzez jurysdykcję obywateli i zaangażowanie twórców polityki.

„Organic-PLUS” oznacza zminimalizowanie, a ostatecznie usunięcie spornych zasad z certyfikowanego rolnictwa ekologicznego. W ten sposób organiczne systemy żywnościowe mogą być bardziej zgodne z ekologiczną zasadą propagowaną przez organizację IFOAM. Zasada ta jest obecnie wspólna dla unijnej agendy bioekonomicznej, koncentrującej się na odnawialnych zasobach biologicznych z lądu i morza. Ponadto badania te mają również zastosowanie do nie ekologicznych systemów rolniczych, które chcą przyjąć więcej rozwiązań agroekologicznych. Takie połączenie zasad ekologicznych i biogospodarki może nie tylko zapewnić większą odporność i lepszą jakość w ramach produkcji ekologicznej, ale także zmniejszyć wpływ na środowisko oraz mieć wpływ na bardziej sprawiedliwe i niezawodne zasady i przepisy, którym konsumenci ekologiczni, zarówno obecni, jak i przyszli, będą mogli zaufać – co przyczynić się może do wzrostu tego sektora, a tym samym obniżenia cen.

Jako propagator idei ekologii życia mamy zaszczyt być partnerem tego projektu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.