Wojtek Pawlikowski

Kreator trendów, wizjoner, wulkan energii i pomysłów, naturalny przywódca. Posiada szczególną wrażliwość na świat, a świat jest jego domem. Droga związana z ochroną tego, co najważniejsze i najcenniejsze dla człowieka – środowiska naturalnego była oczywistym wyborem. Wiedza teoretyczna i praktyka doprowadziły do pełnienia funkcji eksperta w Ministerstwie Środowiska. Pierwszy, który na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie realizował badania dotyczące elektrowni wiatrowych. Przez kilka lat związany z przemysłem petrochemicznym we Włoszech i Libii. Odpowiedzialny za implementacj i rozwój technologii oksybiodegradacji w Polsce, Czechach, Słowacji i na Białorusi. Doskonalił swoje umiejętności zarządcze i interpersonalne na wielu szkoleniach i kursach w obszarze planowania i zarządzania czasem, prezentacji publicznych, sztuki przekonywania i prowadzenia rozmów, oraz w zakresie optymalizacji procesów zarządczych i zarządzania zmianą. Powoływany jako prelegent w gronie ekspertów w dziedzinie ekologii tworzyw sztucznych na konferencje organizowane przez MOVIDA Conferences, prowadzący część „tworzywową” międzynarodowej konferencji APT13, której organizatorem rok rocznie jest Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników oddział farb i tworzyw w Gliwicach. Jego pasją są narty.

Motto: ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci – Antoine de Saint-Exupery