Magda Małek

mgr marketingu i zarządzania, związana z branżą przetwórców tworzyw sztucznych od 2008 r, co dokumentuje szerokim portfolio aktywnych kontaktów branżowych. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w marketingu (korporacyjnym) i branży eventowej poparte wykształceniem w kierunku Marketingu i Zarządzania, pozytywnym ukończeniem kursów zgodnie ze standardami amerykańskich uniwersytetów (m.in. University of Illinois, University of Iowa, Michigan State University i inn.) zrzeszonych w Stowarzyszeniu MUCIA- Global Education Group, oraz trzyletnich studiów Marketingu i Zarządzania organizowanych przez The International Education Society. Posiada wysokie kompetencje organizacyjne i zarządcze poparte najwyższą oceną ukończenia półrocznego kursu Zarządzania projektami Śląskiej Akademii Zarządzania Projektami Brainstorm, oraz kompetencje z zakresu finansów poparte otrzymanym Dyplomem Controllera sygnowanym przez Akademię Controllingu ODITK, członka International Group of Controlling.